Количка
0 продукта
 
Партньори
 

Гаранция и гаранционни условия

1.    УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯ
1.1.    Съгласно чл. 117 от ЗЗП "Кацарски сървиз" ООД определя търговска гаранция, след техническа заверка на изправността на автомобила, както следва:

- 24 месечен срок при употреба на стартерни батерии за леки автомобили;

- 12 месечен срок при употреба на стартерни батерии в товарни автомобили, автобуси и микробуси (повече от 8+1 места) или 100 000 километра, т. е. настъпване на първото от двете събития;

-12 месечен срок при употреба на стартерни батерии в товарни автомобили без нанесен километраж за пробег в раздел техническа заверка;

- 3 месечен срок за задвижващи, тягови и полутягови батерии;

- 12 месечен срок при употреба на стартерни батерии в таксиметрови, строителни, и селскостопански машини, генератори, компресори и подемни машини;

- 3 месечен срок за батерии Genesis и Kraft VRLA при употреба в инвалидни колички.

- 6 месечен срок за акумулаторни батерии за мотоциклети, скутери, АТВ и джетове;

За използането на акумулаторни батерии не по предназначение, гаранция не се предоставя.

Съгласно чл. от 111 до 115 от ЗЗП* "Кацарски сървиз" ООД отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба. Рекламацията се урежда от "Кацарски сървиз" ООД , чрез продавача. Рекламация при констатирани явни дефекти се предявява до 3 дни след закупуване на
батерията.

При дефекти вследствие на неправилна експлоатация "Кацарски сървиз" ООД не приема рекламация.

1.2. При уважаване на предявената рекламация на клиента се предоставя нова акумулаторна батерия с гаранционен срок равняващ се на остатъчния гаранционен срок от предишната акумулаторна батерия.

1.3. Спазването на изискванията от настоящата Гаранционна карта и приложената в нея „Инструкция за експлоатация" е задължително условие за нормална работа на акумулаторната батерия и валидността на гаранцията.

1.4. Продължителността на експлоатация на акумулаторната батерия зависи от зарядната система на автомобила, поради което най-късно в 7 дневен срок след закупуване или замяна е задължително да се извърши проверка в оторизиран от "Кацарски сървиз" ООД сервиз, посочен в списъка на „Гаранционната карта". Тази проверка е безплатна за КУПУВАЧА!
БЕЗ ТАЗИ ПРОВЕРКА ГАРАНЦИЯТА Е НЕВАЛИДНА!

2.    РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИ

2.1. Рекламация може да бъде предявена във всеки оторизиран от "Кацарски сървиз" ООД сервиз при представяне на:

2.1.1. Акумулаторна батерия в заредено състояние.

2.1.2. Автомобила, с който е експлоатирана акумулаторната батерия

2.1.3. Гаранционна карта - оригинал, попълнена при закупуване от ПРОДАВАЧА и заверена в оторизиран сервиз след проверка на зарядната система на автомобила.
2.2.    Рекламацията не се уважава, не се приема - не е основателна в следните случаи:

2.2.1. Липсват необходимите документи по т.2.1.

2.2.2. Гаранционната карта е неправилно попълнена или с поправки.

2.2.3. Липсва заверка от оторизиран от "Кацарски сървиз" ООД сервиз.

2.2.4. Маркировката (последните четири цифри от десет цифрения топъл печат върху акумулатора), не съответстват с последните четири цифри на гаранционната карта.

2.2.5. Марката и модела на автомобила не отговарят на попълнените данни в „Гаранционната карта".

2.2.6. Неправилно избрана акумулаторна батерия, съгласно изискванията на производителя.

2.2.7. Извършено е неправилно свързване, монтаж или експлоатация.

2.2.8. Не е спазвана „Инструкцията за експлоатация", приложена към „Гаранционната карта".

2.2.9. Нарушен външен вид:

• издута или спукана кутия;

• следи от удар, падане и вдлъбнатини;

• стопени или механично повредени клеми;

• следи от изгаряния или топлинни деформации по кутията

2.2.10. Акумулаторната батерия не е укрепена към автомобила.

2.2.11. Нивото на електролита е по-ниско от указаното от производителя

2.2.12. Плътността на електролита е по-висока от 1.30 д/см3

2.2.13. Акумулаторната батерия е дълбоко разредена и електролита е замръзвал.

2.2.14. Съществуват видими разрушения на плочите и
активната маса, което е доказателство за продължителна експлоатация при ниско ниво на електролита.

2.2.15. Електролитът е замърсен с примеси

2.2.16. Електролитът в клетките е мътен в следствие разрушаване на активната маса поради неправилна експлоатация.

2.2.17. Акумулаторната батерия е разредена, плътността на електролита е по-ниска от 1.24 g/см3 или напрежението е по-ниско от 12.4 V(A.B. не може да се тества).

2.2.18. Зарядната система на автомобила е неизправна.

2.2.19. За стартерни акумулаторни батерии не се предоставя рекламация при употреба в каравани, лодки, яхти, инвалидни колички, за осветление, агрегати за ток и др. с циклично натоварване.

2.2.20. От вътрешната страна на вентилите и отворите за вентилиране има тъмно кафяво оцветяване, дължащо се на системно презареждане на акумулаторната батерия.

2.2.21. Консумацията на ток при неработещ двигател и изключени консуматори е по-голяма от 50 тА.

2.2.22. Представените акумулаторни батерии са с напрежение в покой по-ниско от 8V.

2.2.23. Акумулаторната батерия е експлоатирана не по предназначение.

2.2.24. При автомобили с два акумулатора: смяна само на единия акумулатор. Двата акумулатора трябва да са винаги еднакви по тип, капацитет и пусков ток.

2.2.25. Неизправен стартер.

2.2.26. Неизправна зарядна сиситема - напрежението на зарядната система измерено върху полюсите на акумулатора при включени къси светлини (=10А) на празен ход трябва да е в границите: за 6 V инсталация -6,9 4- 7,2 V, за 12 V инсталация - 13,7 -г 14,8 V.

2.2.27. Презареден акумулатор - 13,1 V в покой 3 часа след зареждане.

3. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТАРТЕРНИ БАТЕРИИ

3.1. Монтаж на акумулаторна батерия.

3.1.1. Смяната се извършва при изключен двигател и изключени консуматори като първо се демонтира клемата от отрицателния полюсен извод, а след това - от положителния полюсен извод.

3.1.2. Извършва се проверка на клемите и полюсните изводи като в случай на замърсяване същите се почистват.

3.1.3. След поставянето на акумулаторната батерия в автомобила, не трябва да се забравя закрепването и, по начина, определен от производителя на автомобила.

3.1.4. Свързването на акумулаторната батерия към зарядната система на автомобила се извършва като първо се свързва положителната клема към положителния полюсен извод, а след това - отрицателната клема към отрицателния полюсен извод.

3.2.    Експлоатация на акумулаторната батерия в автомобила.

3.2.1. Номиналният капацитет на акумулаторната батерия, стартерния и ток, размерите и приложението и трябва да съответстват на препоръките на производителя на автомобила.

3.2.2. За обслужваеми акумулаторни батерии е необходимо да се контролира нивото и плътността на електролита. При големи загуби на електролит акумулаторната батерия трябва да бъде допълнена с дестилирана вода и непременно трябва да бъде проверено напрежението, поддържано от зарядната система на автомобила.

3.2.3. Поддържайте акумулаторната батерия винаги в заредено състояние.
3.2.4. В случаите на експлоатация в градски условия, при често използване на външните светлини на автомобила или при монтиране в автомобила на допълнителни консуматори на ток, трябва по-често да бъде контролирано състоянието на зареденост на акумулаторната батерия и напрежението, поддържано от зарядната система на автомобила. При необходимост може да се дозарежда акумулаторната батерия със зарядно устройство.

3.2.5. Да не се стартира двигателят на автомобила при дълбоко разредена акумулаторна батерия чрез т.н. "бутане" или с помощта на друг автомобил. Стартирането на автомобил по този начин при присъединена акумулаторна батерия може да доведе до пълното й унищожаване (след включването на двигателя протича ток на зареждане със стойност, неколкократно по-висока от допустимата).

3.2.6. Ако настъпи дълбоко разреждане на акумулаторната батерия, тя трябва да бъде заредена в кратък период от време, съгласно т. 3.3. "Зареждане на акумулаторната батерия". Съхраняването на акумулаторната батерия в разредено състояние предизвиква сулфатизация на плочите й, а при по - ниски температури води до замръзване на електролита.

3.2.7. Акумулаторната батерия трябва да се поддържа в чисто състояние. По повърхността и не трябва да има следи от електролит.

3.2.8. Не се приближавайте с открит огън до акумулатора, тъй като има опасност от избухване на натрупаните в акумулатора газове!

3.2.9. Не използвайте каквито и да е добавки към електролита!

3.2.10. В случаите при които напрежението на акумулаторната батерия е по-ниско от 12.3V/6.15V за

акумулаторни батерии с нормално напрежение 6V/ осигурете т.н. освежаващ заряд чрез допълнително зарядно устройство.

3.2.11.    Да не се допуска разреждане под 8V за стартерните батерии. При разреждане на акумулатора под 8V отпада гаранцията на същия.

3.3.    Зареждане на акумулаторната батерия със зарядно устройство.

3.3.1. При необходимост от зареждане на акумулаторната батерия със зарядно устройство и обслужването и извън автомобила, да не се използва открит огън, тъй като това създава опасност от експлозия.

3.3.2. Зареждането на акумулаторната батерия трябва да става в помещения с добра циркулация на въздуха.

3.3.3. При зареждане на акумулаторната батерия е необходимо:

- Акумулаторната батерия да бъде демонтирана от автомобила.

- Да бъдат отворени и почистени вентилите /при обслужваеми акумулаторни батерии/ и да бъде проверено нивото на електролита /препоръчителното ниво на електролита е от 10 до 15 мм над ръба на плочите/ и в случай на недостиг, акумулаторната батерия да бъде допълнена с дестилирана вода.

„Положителния проводник" на зарядното устройство трябва да бъде включен към положителния полюсен извод на акумулаторната батерия, а „Отрицателният проводник" - към отрицателния полюсен извод. Максималния ток на заряд не трябва да надвишава стойност равна на 1/10 от номиналния капацитет на акумулаторната батерия.

Зареждането трябва да бъде извършвано до постигането на постоянна стойност на плътността на електролита и до достигане на стойности на напрежението на акумулатор-
ната батерия в диапазона 15.3 до 16.5 V. В случай, че гъстотата е различна от 1.28 g/см3 измерена при температура 25 С° същата трябва да бъде коригирана.

3.3.4. Зареждането на разредена батерия в сервизите се заплаща от клиента.

3.4. Указания за безопасност

3.4.1. Не поставяйте върху акумулаторните батерии метални предмети и инструменти, които могат да предизвикат късо съединение

3.4.2. Не се приближавайте с открит огън до акумулаторната батерия.

3.4.3. Върху корпуса на всяка акумулаторна батерия е поставена маркировка, съдържаща знаци за безопасност /виж последната стр./

3.5. СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

3.5.1. Акумулаторните батерии VARTA, OPTIMA, AFA, GENESIS, KRAFT VRLA Varta moto и RIDER moto се обслужват в оторизираните сервизи на " Кацарски сървиз" ООД, посочени в гаранционната карта.

555